For grunneiere

Løypenettet som Vestre Toten løypelag preparerer og vedlikeholder strekker seg over kommunene Vestre Toten, Gjøvik og Søndre Land og berør over 100 ulike grunneiere. En del av lysløypenettet daterer seg tilbake til 1960 og 70 tallet. Av historiske årsaker eksisterer det ulike skriftlige og muntlige avtaler om preparering av skiløyper mellom grunneiere og de lokale skiklubbene. Avtalenes innhold, varighet og opprinnelsesår varierer fra område til område.

Et god samarbeid med grunneiere er en forutsetning for å opprettholde de skiløypene som i dag prepareres. På samme måte som hos Skiforeningen, tilstreber vi tilrettelegging av skiløyper skal være en vinn-vinn situasjon for grunneiere og oss: vi får kjørt skispor (som bidrar til aktive og meningsfulle liv i området/kommunen), grunneier får vedlikeholdt driftsveier, ved å kanalisere turfolket til skiløypene unngår man at folk går «overalt», man skåner plantefelt, vilt osv. Samtidig kan man i fellesskap sørge for at traséene over dyrka mark blir lagt til områder med minst mulig ulempe.

Stikkord i samarbeidet med grunneiere er: ærlighet, ydmykhet, respekt og gjensidig tillit.

Grunneiere kan ta kontakt med oss på grunneier@vtll.no eller kontakt oss på telefon: 92439800