Løyper

Generelt om preparering av skiløyper i Vestre Toten

Vi preparerer i overkant av 130 kilometer med skiløyper, hovedsaklig i Vestre Toten kommune, men enkelte deler av løypenettet strekker seg også inn i nabokommunene. Det prepareres hovedsaklig med løypemaskiner og vi forsøker å legge til rette for både skøyting og klassisk der dette er mulig og der bruksmønsteret tilsier at dette er fornuftig. Løypenettet går i skogsterreng, langs ubrøytede skogsbilveier og over landbruksområder, i tillegg til stadionområdene på Raufoss, Reinsvoll, Bøverbru og Ihle. Høyeste punkt er Lauvhøgda i Reinsvoll på 722 meter over havet.

Når prepareres løypene?

Har du en smarttelefon kan du laste ned iMarka Appen fra Skiforeningen, denne finner du for Apple iPhone her: https://apps.apple.com/no/app/imarka/id947402117 og for Android telefoner her: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geodata.skiforeningen&hl=no&gl=US

I iMarka appen kan du følge med på status for preparering, når løypene sist ble preparert, samt lese løypemeldinger fra våre sjåfører. Du kan også se hvor løypemaskinene preparerer akkurat nå.

Ønsker du å følge med fra en PC, anbefaler vi Skiforeningens hjemmeside som benytter samme datagrunnlag som iMarka appen.

https://www.skiforeningen.no/utimarka/foremelding/gjovik-toten-og-land/

Det har kommet snø, hvorfor blir ikke løypene preparert?

Det kan være flere grunner til dette. Tidlig i sesongen er vi avhengig av minimum 40 cm snø før kjøring kan påbegynnes over områder med dyrka mark. Dette er for å skåne spesielt eng med flerårig vekster fra isbrann og dyp tele, som i sin tur kan bidra negativt til avlingsresultatet hos den enkelte grunneier. Løypemaskinene har generelt lavt marktrykk på rundt 0,05 kilo per kvadratcentimeter, men fres, glattebredd og sporsettere vil bidra til pakking og fjerning av luft i snølaget på bakken.

Ute i skogsløypene kan andre faktorer spille inn, som naturlige ujevnheter i terrenget, stein/fjell og andre hindringer som krever en viss mengde snø før løypemaskinen kan brukes. Ved for lite snø risikerer en skade på både utstyr og terreng. Løypeansvarlig gjør kontinuerlig evaluering av mulighetene for preparering gjennom sesongen. Langs enkelte skogsbilveier og stadionområder er det tilregnelig å starte såkalt sålepreparering allerede ved de første snøfallene om høsten. Sålepreparering på stadionområder utføres vanligvis av de lokale skiklubbene i kommunen. Jo jevnere det underliggende terrenget er, jo tidligere kan preparering starte. Om det er hensiktsmessig vil enkelte løypestrekninger bli preparert med snøscooter og/eller ATV.

Felles for inn- og utmark er skånsom ferdsel til minst mulig ulempe for berørte parter.

Når på døgnet prepareres løypene?

Tidspunkt for preparering av løyper avhenger av flere faktorer, bl.a. nedbør/snøfall, temperatur, værutsikter kommende døgn, tidspunkt i sesong osv. Ideelt sett bør løypene ha noe tid på å «sette seg» etter maskinen har kjørt, før de tas i bruk. Derfor blir gjerne preparering lagt til natt/tidlig morgen. I perioder med store temperaturvariasjoner med kalde netter og varme dager kan det være hensiktsmessig å kjøre løyper på morgen/formiddag for å unngå isete spor. I perioder med kontinuerlig eller større snøfall, kan løyper prepareres på dagtid, men vi forsøker å unngå preparering når det snør. Unntak kan være for å holde utvalgte traséer åpne under snøfall som strekker seg over en viss periode.

Preparering Raufoss østside, en januarmorgen i 2021

Vi prøver i størst mulig grad å preparere løyper utenom de tider hvor folk flest ferdes i løypenettet. Det kan likevel forekomme at du som skiløper vil kunne påtreffe løypemaskiner ute i løypenettet, også på dagtid. Hold da god avstand til maskinen.

Preparering av andre områder

Løypelaget bistår så langt det er gjennomførbart, med preparering til ulike arrangementer gjennom vintersesongen. Dersom du har behov for bistand til ditt arrangement, kontakt oss på e-post: post@vtll.no i god tid.

Raufoss vest / Vardalsåsen

Raufoss Øst