Om oss

Vestre Toten Løypelag er en sammenslutning av ildsjeler fra Raufoss og Reinsvoll som sammen ønsker å tilrettelegge og videreutvikle løypenettet i hele Vestre Toten kommune.

Løypelagets primæroppgaver er å preparere skiløyper, bedrive nødvendig vedlikehold og oppgraderinger, samt videreutvikle løypetilbudet til glede for allmenheten.

Alt arbeid i løypelaget skjer på dugnadsinnsats.

GJØR OSS TIL DIN GRASROTMOTTAKER OG STØTT OSS GJERNE MED VIPPS: 692429

Takk for støtten!

Styret 2021/2022:

Styreleder: Henning Solberg, tlf: 92439800, henning@vtll.no

Styremedlemmer: Erik Rossow, Geir Gravdahl, Jarle Søgård, Magnus Gravdahl og Thomas Nereng.